สายตรง  0-5596-1739
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
faculty of law
ชมรมอาสาตามรอยพ่อสานต่อความฝัน
ชมรมอาสาตามรอยพ่อสานต่อความฝัน สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับบริษัท โตโยต้าเมืองสองแคว จำกัด จังหวัดพิษณุโลก, บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก และบริษัท แลคตาซอย จํากัด จัดกิจกรรมปลูกป่าในใจคน ครั้งที่ 1 ในเขตพื้นที่เวนคืนของกรมอุทยาน จำนวน 18 ไร่ โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2,000 ต้น ณ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต : วัตถุประสงค์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร